fbpx

Privaatuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja õigusalane teave

Kanaaridel Maarikaga on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide, Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi seadustega.

Palun tutvu  privaatsuspõhimõtetega. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Kanaaridel Maarikaga kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel  meie kodulehel või ostu või broneeringu sooritamisel e-poes

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Kanaaridel Maarikaga tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest või sündmustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Nõusolek

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Kanaaridel Maarikaga nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Kanaaridel Maarikaga avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Kanaaridel Maarikaga teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on Kanaaridel Maarikaga poolt vahendatava teenuse pakkumine. Kolmandaks osapooleks on meie partnerid, kelle kaudu käib Kanaaridel Maarikaga broneeringu lehtedel müüdavate teenuste eest tasumisega seonduv.

Kliendi isikuandmeid säilitab Kanaaridel Maarikaga kuni kliendisuhte lõppemiseni. Andmeid, mida Kanaaridel Maarikaga on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Kanaaridel Maarikaga õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

Isikuandmete kaitse

Kanaaridel Maarikaga rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väiksena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või keskuses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendisuhte lõpetamise avaldusena. 

Turvalisus

Kõik Kanaaridel Maarikaga kodulehe külastamise ja broneeringu teostamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie kodulehte kasutama asudes või broneeringuvormi täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel. Juhul kui muudatused mõjutavad kasutajate privaatsust, siis teavitatakse nendest enne muutuste jõustumist.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kanaaridel Maarikaga. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@kanaaridelmaarikaga.com

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Infoühiskonna ja E-kaubanduse Seadusest, LSSICE 34/2002 tingituna avaldatakse veebilehe omaniku andmed.

Firma nimi: Maarika Kukin
Ärinimi: Kanaaridel Maarikaga
Fiskaalne identifitseerimisnumber: X6288802G
Calle Botavara 3, Adeje, 38670
Santa Cruz de Tenerife, España
Telefon: 0034 675160 629
E-maili aadress: info@kanaaridelmaarikaga.com